Hoe herken ik een dominante uit een recessieve

HOE HERKEN IK EEN DOMINANTE UIT EEN RECESSIEVE.

 

 

De beste manier om dit te ontdekken is fokken. Voorbeeld dominante bonte man x een fokzuivere vrouw (niet bonte met donkere ogen.) heeft als uitslag 50% bonte en 50% fokzuivere jongen. De splitten die ik vernoem in mijn artikels zijn eigenlijk geen echte splitten maar bonte waarvan de wituitbreiding bijna niet is te zien enkel aan de rode ogen. De wildvorm is reeds bont waardoor de grens soms moeilijk zichtbaar is. De éérste uitbreiding van het wit kan overal beginnen aan de geslachtsdelen, oksels, onderkin of enkele witte haren in de staart.

Fok je met een dominant bonte man x een dominant bonte vrouw dan krijg je bonte jongen en albino’s. Persoonlijk ben ik niet voor deze paring, omwille van de albino’s. Een dominant bonte draagt éénmaal de albino factor en de albino twéémaal.

De factor albino is dominant verervend, verder heb je ook dominant verervende kleuren of verdunningen. De albino factor is ook aanwezig in de rode Europese eekhoorn in Engeland, hoe die daar is gekomen is moeilijk met zekerheid te zeggen. Dit kan door inteelt, iets typisch voor een eiland. Maar deze factor kan je er ook makkelijk inbrengen zonder dat er inteelt plaatsvindt. Dit heb ik zelf met mijn lissen gedaan via een dominant bonte witstaart. Deze factor is volgens mij ook mede verantwoordelijk voor de achteruitgang van de wilde rode eekhoorn in Engeland. Dus een gevaarlijke factor ook voor onze wilde eekhoorn.

DE RECESSIEVE EN ZIJN VERERVINGEN.

 

Uit een paring recessief witte of bonte man x een fokzuivere vrouw krijg je 100% recessief split jongen, geen witte of bonte jongen dus. Deze factor is dus terugtredend. De paring recessief bont x recessief bont heeft 50% splitten, bonte en af en toe ook een witte. De oogkleur van de witte en de bonte gaat van donker, donkerblauw tot licht blauw met rode iris. De paring via een recessieve split is volgens mij de beste paring. Ik heb een recessieve platen bonte split man gepaard aan een recessieve harlekijn vrouw. De paringen via recessieve split geven weinig bont of witte maar versterken uw stam. Ik verwacht uit mijn combinaties weinig bonte maar goed fokmateriaal voor de toekomst.

DOMINANT X RECESSIEF.

 

Uit een paring Dominant witte man een albino dus x een recessief witte vrouw komen dominant bonte en recessief split jongen. Sommige splitten zullen beidde factoren dragen. Alle jongen zijn drager van de recessieve factor. Dit bewijst dat de factors niet in hetzelfde gen zitten. Deze die beidde factoren dragen zijn eigenlijk dominant bonte waarvan de wituitbreiding moeilijk zichtbaar is. Ik heb nu reeds dieren die drager zijn van de recessieve bont factor plus de dominante bont factor plus de verdunning factor van het winterhaar. Ik heb dit dier gekoppeld aan een split voor recessief harlekijn bont wat een reeks van uitkomsten bied. Ik wil nog niet voorlopen op de uitkomsten omdat we nog niet zeker weten hoe de verschillend factors zich gedragen tegenover elkaar. Ik was niet voor het kruisen van deze factors, mijn reden was dat ik dan de controle wat verloor. Maar door het te vergelijken met andere diersoorten zie ik de nieuwe mogelijkheden in, om kleuren en tekeningen toe te voegen.

SPLITTEN.

 

De dominant splitten moet ik voortaan fake splitten gaan noemen om geen verwarring te zaaien. Zoals reeds gezegd zijn dit geen echte splitten maar eigenlijk reeds bonte te herkennen aan de rode ogen.

Nu de recessief splitten, hier word het iets moeilijker de splitten met donkere ogen en deze met donker blauwe tot licht blauwe met rode iris. Deze met donkere ogen kunnen we moeilijk uit de fokzuivere dieren onderscheiden. Opvallend zijn deze met lichtere ogen die reeds een wazige tekening van donkere kleur en lichtere kleur vertonen. Deze verschillende splitten zag ik uit dezelfde ouders komen namelijk harlekijn x harlekijn recessief bont.

FAKE SPLITTEN & ALBINO’S

 

Naast de fake splitten die uit de dominant bont komen heb je ook fake albino’s, als je op het internet naar albino dieren surft zie je dat ook de crème boeroendoek wel eens als albino staat aangegeven. Albino boeroendoeks bestaan maar hebben dan geen strepen op hun rug. Zo zijn ook de recessieve witte geen albino’s. Alle witte zoogdieren met donkere of blauwe ogen zijn geen albino’s.