Natuur

De eekhoorn die in de natuur zijn leven leidt is een genot om te bestuderen. Het is geweldig te zien hoe de eekhoorn druk is met het verzamelen van voedsel, het bouwen van nesten, het spelen en het grootbrengen van een nest. Geen voliére kan hier tegen op.

 

Een ander aspect is meer filosofisch van aard; voel u vrij om het over te slaan als je niet in een filosofische stemming bent. Feit: De eekhoorn is een wild dier. Als zodanig, wordt het geboren met een wilde, vrije geest. Eekhoorns die in gevangenschap worden gehouden hebben kunnen die geest kwijtraken. Ze worden levensloos en zien er verveeld uit. Het is verschrikkelijk om eekhoorns te zien die zo weinig nog hebben van het wilde en vrije waarmee ze geboren zijn. Soms de hele dag hetzelfde rondje te maken in het hok. Of zelfs uit verveling de gehele dag liggen te slapen.

Er zijn weinig dingen droeviger dan een wild dier dat door ons toedoen zijn levenslust verloren heeft. In deze tijd, waarin de echte wilde natuur bijna continue het onderspit delft, zou het wellicht beter zijn wilde dieren gewoon wild te laten. Het lijkt soms wel alsof het normaal is dat de ongerepte natuur geweldig is zolang:
      - Ze niet onze luxe en gemak in de weg staat
      - Wij het op de een of andere manier kunnen exploiteren voor onze behoeften

De ongerepte natuur lijkt soms alleen van waarde voor ons als wij er een paar wegen doorheen kunnen leggen, zodat wij het kunnen bewonderen vanuit air-conditioned 4x4 super sport auto's, terwijl we cruisen met een snelheid van zon 120 km per uur op weg naar onze vakantie bestemming. Dit, omdat de echt wilde aard van de natuur niet goed genoeg voor ons is.

Het is pijnlijk om te zien dat deze houding soms ook ten grondslag ligt aan het houden van dieren. Als wij de keuze maken om  eekhoorns te houden, is het dan niet genoeg om hen in hun natuurlijke habitat waar te nemen? Nee, wij moeten hen "bezitten". Net als de geasfalteerde en aan onze behoefte aangepaste wildernis, vernietigen we een deel van de natuur als we een eekhoorn uit de natuur vangen om onze behoeften te bevredigen. 

Is daarmee gezegd dat je de eekhoorn niet als huisdier moet houden? Uiteraard niet. Een eekhoorn in een ruime volire kan ook een zeer goed leven hebben. In het wild sterven jaarlijks vele eekhoorns aan ongelukken, vergiftiging, voedsel tekort en als maaltijd voor dieren en mensen. in de verzorgingstaat van de eekhoorn liefhebber hoeven de eekhoorns geen dag zonder een goede verzorging door te brengen. Alles is betrekkelijk.

Al sinds oude tijden houden mensen dieren als gezelschapsdier. Uit veel onderzoek is gebleken dat zowel de dieren als mensen hier baat bij hebben. Zo zijn bijvoorbeeld dieren vanuit gevangenschap en fokprogrammas teruggezet in de natuur om de natuurlijke stand te versterken. Ook is er vanuit het houden van dieren veel begrip gekomen voor de leefwijze van verschillende dieren.

Onderzoek bij mensen heeft uitgewezen dat kinderen en volwassenen baat hebben bij de omgang met dieren. Zo voelen kinderen zich prettiger, hebben ze meer eigenwaarde, leren ze verantwoordelijkheid dragen en groeien (!) ze beter als de kinderen voor dieren kunnen zorgen. Mijn kinderen zijn gek op de eekhoorns en gaan regelmatig langs de volliéres om de eekhoorns te verwennen met een nootje.

Het uitvangen van in het wild levende dieren moet tot een minimum beperkt blijven. Beter is als gezelschapsdier gefokte jongen uit te zetten bij anderen die ook eekhoorns willen houden. Eekhoorns in het wild vangen is te rechtvaardigen als deze anders afgeschoten zouden worden om bijvoorbeeld over populatie of teveel overlast door de dieren te voorkomen.

Dit gebeurt in Amerika met de Oost Amerikaanse Grijze eekhoorn en de prairiehond. De voorkeur heeft het dan niet volwassen dieren maar jonge eekhoorns uit te vangen. Nog beter is het te zorgen dat er een natuurlijk evenwicht blijft ontstaan. Overpopulatie is vaak het gevolg van ingrijpen door de mens. Een andere reden is het steeds kleiner worden van de natuurlijke leefgebieden.