Privacy verklaring

Privacy verklaring:

Op deze website worden voor het inloggen  op het afgeschermde deel ( = geregistreerden) van de website, naam, gebruikersnaam en emailadres gevraagd en alléén gebruikt voor het kunnen inloggen op het afgeschermde deel van deze website. Het wachtwoord is beveiligd d.m.v.  encryptie en niet zichtbaar voor de webmaster, dus alléén bekend bij de betreffende gebruiker. Geen van deze gegevens worden gedeeld naar derden.

Verder worden bij artikelen de naam van de auteur (indien gewenst) vermeld en bij het aanleveren van foto's voor de fotogalerij wordt de voornaam en/of achternaaam van de eigenaar indien gewenst vermeld. Deze gegevens en gegevens over de auterus en gegevens over de foto's worden verder ook niet met anderen gedeeld.

Gegevens van en naar de website worden beveiligd middels een SSL - certificaat.