Indeling soorten

Er bestaan ruim 360 soorten eekhoorns. Om alle dieren een eenduidige naam te geven zijn de dieren verdeeld in families. Er zijn 3 families eekhoorns. Families bestaan vaak weer uit duizenden soorten. 

Deze soorten zijn onderverdeeld in groepen eekhoornsoorten die gemeenschappelijke kenmerken hebben. Zo is er bijvoorbeeld een groep grondeekhoorns, boomeekhoorns en prachteekhoorns en Marmotten. Er zijn in totaal 54 van deze groepen. Deze groepen noemen we klassen. Veel van die groepen hebben echter maar enkele soorten in de klasse. Daar tegenover staat dat verschillende klasses eekhoornsoorten bevatten die toch verwant zijn aan elkaar.

Als je zo alle klasses doorkijkt kun je verschillende hoofdgroepen herkennen. De belangrijkste zijn:

Boomeekhoorns
Grondeekhoorns
Rotseekhoorns
Prachteekhoorns
Marmotten
Vliegende eekhoorns
Dwerg eekhoorns
Reuze eekhoorns

Het gehele dierenrijk is schematisch in kaart gebracht. Hierdoor is het mogelijk een soort eenduidig aan te duiden. Alle dieren hebben een latijnse naam. Elk land heeft de dieren ook weer eigennamen gegeven. Deze zijn niet altijd eenduidig. Hierdoor ontstaat verwarring over welk soort precies bedoeld wordt. Zo heet bijvoorbeeld de Tamiops swinhoei (Swinhoe's striped squirrel) in Nederland gestreepte chinese boomeekhoorn. De juiste benaming zou eerder zijn: Swinhoeis gestreepte boomeekhoorn of Aziatische gestreepte boomeekhoorn.

Een ander voorbeeld zijn de Prevost eekhoorns. Ook hier is de naamgeving een chaos. Zo wordt er wel gesproken over de Prevost Baluensis. Bedoeld wordt dan echter niet de Callosciurus prevost maar de Callosciurus baluensis. De combinatie Prevost baluensis bestaat dan ook niet. Waarschijnlijk komt de verwarring voort uit de import geschiedenis van deze eekhoorn. Uit de Callosciurus familie is de Prevost de eerste soort die gehouden werd. Hierna volgde andere soorten uit de familie. De familie werd al snel als prevost benaamd en de andere werden ook wel ondersoorten genoemd. Een foute naamgeving dus. De familie is Callosciurus en de soorten zijn o.a. de prevost, baluensis en de notatus.

Zoals gezegd is er een taxonomie waarin alle dieren een eenduidige naam hebben gekregen. Grote groepen dieren die bij elkaar horen noemen we een orde. Eekhoorns horen bij de orde van de knaagdieren. De orde van de knaagdieren is de grootse groep zoogdieren. Er horen wel 1650 soorten bij, dit is ongeveer 40% van alle zoogdieren op aarde.  Een orde is weer onder verdeeld in suborders die weer uiteenvallen in families. De suborde Sciurognathi omvat alle families van de muizen, ratten en eekhoorns. De suborde Sciuroghathi kent 2 eekhoorn families. Je zou dus kunnen zeggen dat er 2 families eekhoorns bestaan.

De eekhoorn families zijn:

Familie: Sciuridae (eekhoorns)

Subfamilie: Sciurinae ( grondeekhoorns, boomeekhoorns, marmotten en schipmunks)

Subfamilie: Pteromyinae (vliegende eekhoorns) 

Subfamilie: Anomaluridae (Schubbenstaart eekhoorns)

Subfamilie: Anomalurinae (Schubbenstaart )

Subfamilie: Zenkerellinae (Schubbenstaart )

In deze families bevinden zich alle soorten eekhoorns. Er bestaan 365 soorten eekhoorns verdeeld in deze 4 families. De 4 families zijn weer onderverdeeld in klassen. Sommige van deze soorten lijken niet eens op een eekhoorn zoals de marmot en de prairiehond. Door specifieke kenmerken van de lichaamsbouw, gebit en belangrijker nog: erfelijke materiaal zijn deze soorten toch ingedeeld bij de families van de eekhoorns. In het ledengedeelte van deze website zijn ruim 350 soorten opgenomen. De bekenste daarvan met een zeer uitvoerige beschrijving.

De meeste eekhoorns zijn grijs of bruin van kleur. De kleurvariaties gaan dan van zilvergrijs tot bruinrood. Er bestaan van deze soorten vaak ook witte en zwarte varianten in de natuur. Dit zijn echter uitzonderingen. In gevangenschap is met deze foutjes wel doorgefokt waardoor nog meer kleurslagen zijn ontstaan. Er bestaan subtropische soorten met fraaie kleuren als blauw, diep zwart en rood in de vacht. Zo wordt de Prevost eekhoorn ook wel de driekleur genoemd.