unielijst van invasieve exoten

Invasieve exoten

Unielijst

Per 3 augustus 2016 geldt een Europees verbod (EU-exotenverordening 1143/2014) op bezit, handel, kweek, transport en import van een aantal schadelijke exotische planten en dieren.

Deze invasieve exoten zijn op de Unielijst geplaatst omdat ze in delen van de EU schade toebrengen (of dat in de toekomst waarschijnlijk zullen gaan doen) aan de biodiversiteit en/of ecosysteemdienste. Ze kunnen ook nadelige gevolgen hebben voor de menselijke gezondheid, veiligheid of de economie.

De Unielijst is een dynamische lijst. Op basis van risicobeoordeling kunnen soorten aan de lijst toegevoegd worden. Ook kunnen soorten weer van de lijst afgehaald worden als EU-regulering geen voordelen meer biedt. Het ligt echter in de lijn van de verwachting dat de komende jaren meerdere invasieve exoten van EU-belang op deze lijst geplaatst zullen worden.

Niet elke exoot die schadelijk is in Nederland of andere delen van de EU staat op de Unielijst. Het kan zijn dat er nog geen risicobeoordeling voor die soort is gemaakt die voldoet aan de EU-criteria. Een andere reden kan zijn dat een meerderheid van de lidstaten tegen opname van de soort op de Unielijst is. 

Invasieve planten en dieren op de lijst Unielijst:  

Terrestische planten:

Kudzu  (Pueraria montana var. lobata)

Moeraslantaarn  (Lysichiton americanus)

Parthenium hysterophorus

Persicaria perfoliata

Perzische berenklauw

Sosnowsky’s berenklauw  (Heracleum sosnowskyi)

Struikaster  (Baccharis halimifolia)

Waterplanten:

Grote waternavel  (Hydrocotyle ranunculoides)

Kleine waterteunisbloem (Ludwigia peploides)

Parelvederkruid ( Myriophyllum aquaticum)

Verspreidbladige waterpest  (Lagarosiphon major)

Waterhyacint  (Eichhornia crassipes)

Waterteunisbloem  (Ludwigia grandiflora)

Waterwaaier  (Cabomba caroliniana)

Zoogdieren:

Amerikaanse voseekhoorn  (Sciurus niger)

Beverrat (pdf, 320 kB) (Myocastor coypus)

Grijze eekhoorn  (Sciurus carolinensis)

Indische mangoeste (Herpestes javanicus)

Muntjak  (Muntiacus reevesi)

Pallas’ eekhoorn  (Callosciurus erythraeus)

Rode neusbeer  (Nasua nasua)

Siberische grondeekhoorn (Tamias sibiricus)!!!!

Wasbeer  (Procyon lotor)

 Vogels:

Heilige ibis  (Threskiornis aethiopicus)

Huiskraai  (Corvus splendens)

Rosse stekelstaart  (Oxyura jamaicensis)

 Reptielen/amfibieën:

Amerikaanse brulkikker  (Rana catesbeiana)

Trachemys scripta  Geelbuikschildpad  (Trachemys scripta scripta)

Geelwangschildpad  (Trachemys scripta troostii)

Roodwangschildpad  (Trachemys scripta elegans)

 Invertebraten:

Aziatische hoornaar  (Vespa velutina)

Zoetwater invertebraten:

Californische rivierkreeft  (Pacifastacus leniusculus)

Chinese wolhandkrab  (Eriocheir sinensis)

Geknobbelde Amerikaanse rivierkreeft  (Orconectus virilis)

Gevlekte Amerikaanse rivierkreeft  (Orconectus limosus)

Marmerkreeft  (Procambarus fallax f. virginalis.)

Rode Amerikaanse rivierkreeft  (Procambarus clarkii)

 Vissen:

Amoergrondel  (Percottus glenii)

Blauwband  (Pseudorasbora parva)