Wetgeving

In Nederland zijn m.i.v. juli 2012  5 eekhoornsoorten verboden om te houden, en m.i.v. 3 augustus komt daar nog een eekhoornsoort bij.

de sciurus vulgaris of wel Europes eekhoorn was altijd al verboden in de flora en fauna wet.

het verbod van de Siberische eekhoorn ofwel sciurus exaldibus wordt nog in twijfel getrokken of dat juist is. Het bestuur van de eekhoornclub wil daar verder onderzoek naar doen. Als daar nieuws over is, c.q. duidelijkheid zal ik daar over berichten op dit tabblad, tot die tijd is het verstandig er van uit te gaan dat u deze eekhoorn niet mag houden in Nederland.

augustus 2016 wordt n.a.v. een advertentie m.b.t. de exaldibus het volgende forumitem op de website van de eekhoornclub geplaatst, mogelijk komt er n.a.v. deze discussie meer duidelijkheid.

het forumitem op de eekhoornclub:

N.a.v. advertentie marktplaats mbt de exaldibus of wel Siberische boomeekhoorn.  Hierin wordt gesteld dat de exaldibus wel gehouden mag worden. Het is een prachtige eekhoorn die iedere eekhoornliefhebber denk ik wel in zijn collectie wil hebben. Er is echter al jaren lang twijfel over of deze eekhoorn in Nederland wel gehouden mag worden. Na de stelling in deze advertentie ( door een bestuurslid) werd ik wel blij, mag het dan toch? Ik heb meteen de fauna en fora wet erbij gezocht. Hier staat dat het verboden is om de sciurus vulgaris te  houden in Nederland. O.h.a. wordt met de sciurus vulgaris de rode Europese boomeekhoorn aangeduid en dat is mogelijk het verwarrende. We hebben het over de familie van de eekhoorns, sciuridae en dan over het geslacht sciurus ofwel  boomeekhoorns. Dit geslacht bestaat uit 28 leden, enkele van die leden zijn o.a. de sciurus carolinensis ofwel grijze eekhoorn, de sciurus lis ofwel Japanse eekhoorn, sciurus variegatoides ofwel gevlekte boomeekhoorn (atrirufus, dorsalis e.a.)  maar het  gaat hier natuurlijk om de sciurus vulgaris (Linnaeus om precies te zijn) , welke weer uit een aantal ondersoorten bestaat.  Een van die ondersoorten is de sciurus vulgaris vulgaris, m.i. de Europese rode eekhoorn. Een andere ondersoort dan de sciurus vulgaris is de exaldibus ofwel de sciurus vulgaris exaldibus!!!  In de flora en faunawet staat dat de soort sciurus vulgaris verboden is. En wat ik me afvraag is en dat is ook altijd de onzekerheid geweest in het verleden of daarmee ook alle ondersoorten verboden zijn. En als de juiste benaming voor alleen de Europese rode eekhoorn inderdaad sciurus vulgaris vulgaris is dan wordt in de wet blijkbaar toch de hele soort sciurus vulgaris bedoeld inclusief de ondersoorten, vaag is dan ook weer dat in de wet gesproken  wordt over de Europese rode eekhoorn.  

Waarom dit betoog? omdat we natuurlijk zeker willen weten of de eekhoorn gehouden mag worden. Het staat me bij dat een aantal jaren geleden een aantal exaldibussen in beslag genomen zijn rondom Eindhoven. Misschien is er iemand die dit nog weet?

Onze club is lid van het overkoepelende orgaan van de PVH en ons bestuur heeft goede contacten met de jurist van deze organisatie (Philippi?),  misschien kan zij ons hierover  uitsluitsel geven?  (of misschien heeft ze dit al gedaan) Het  zou het handig zijn daar ergens op de site melding van te maken, zodat onze leden ook deze eekhoorn weer in hun collectie kunnen opnemen.

Inmiddels geeft de eekhoornvereniging aan dat de sciurus vulgaris exaldibus gehouden mag worden, mits je aan kan tonen dat deze in gevangenschap gekweekt is. 

 

Rick

juli 2015 werden de pallaseekhoorn, de grijze eekhoorn en de Amerikaanse voseekhoorn verboden in Nederland. (flora en faunawet0

Per 3 augustus 2016 komt daar de Siberische grondeekhoorn bij (tamias sibericus ) via de UNIELIJST INVASIEVE EXOTEN. Dit is regelgeving van de Europese Unie waaraan iedere lidstaat zich moet houden. Deze verplichting geldt meteen zonder dat er omzetting nodig is naar nationale wetgeving.

Op deze lijst komen volgens diverse bronnen in de toekomst tussen de 500 en 1200 soorten......

 

 

SCIURUS VULGARIS - EUROPESE EEKHOORN

 SCIURUS EXALDIBUS - SIBERISCHE EEKHOORN

Onderstaande  3 eekhoornsoorten zijn m.i.v. 1 juli 2012 ook definitief verboden om te houden met uitzondering van  de op dat moment geregistreerde dieren.

De dieren moeten naast registratie, gechipt zijn, onvruchtbaargemaakt en mogen niet verkocht, gekocht of vervoerd worden.

Het betreft de volgende 3 soorten eekhoorns:

1. PALLAS EEKHOORN  (voor meer info klik op de naam van de eekhoorn hiervoor)

2. AMERIKAANSE GRIJZE EEKHOORN (voor meer info klil op de naam van de eekhoorn hiervoor)

3. AMERIKAANSE VOS EEKHOORN (voor meer info klik op de naam van de eekhoorn hiervoor)

 

tot slot:

4. Siberische grondeekhoorn ( voor meer info klik op de naam van de eekhoorn hiervoor).