Tamias Sibericus

Uiterlijke kenmerken

Het is een kleine grondeekhoorn met een grijze staart. Over de rug lopen in de lengterichting vijf strepen. Hij wordt 12 tot 17 centimeter lang en 50 tot 120 gram zwaar. De staart is 8 tot 15 centimeter lang. De vacht van de Boeroendoek kort, zacht en lichtbruin tot goudrood van kleur. Opvallend zijn de vijf zwarte strepen op de rug. Tussen de strepen zijn de banen afwisselend gevuld met twee witte en twee bruine, lichtere strepen. De strepen lopen door op de prachtig gepluimde staart. De onderzijde is vaal wit. De kleuren van de vacht kunnen sterk variëren van grijsachtig bruin tot roodachtig bruin. Buiten gehouden dieren hebben een dikkere vacht. Boeroendoeks hebben grote wangzakken waarmee ze voedsel vervoeren naar hun nest.

 

Vergelijkbare soorten

 

Tamiops Swinhoei en Tamiops Mcclellandii zijn vergelijkbare soorten, ook qua voeding zij het dat tamiops iets meer fruit eet. Tamiops mcclellandii komt uit warmere streken. Swinhoei uit warme maar ook uit koudere streken.

 

   Voortplanting

 

 

Boeroendoeks leven solitair, plaats alleen het mannetje in haar kooi als ze bereid is om te paren. Dat moment weet je wanneer het vrouwtje begint te fluiten. Eens in de 2 weken is ze bereid om te paren, dit duurt 2 tot 3 dagen. Wanneer de paring voorbij is, duld de vrouw de man niet meer in haar omgeving. Het mannetje kan dan beter bij haar weggehaald worden om vechten en verwondingen te voorkomen. Boeroendoeks zijn vanaf de leeftijd van 9 maanden geslachtsrijp. De dracht duurt ongeveer 32 dagen. Boeroendoeks bouwen een nest van hooi, kokosvezel, uitgepluist touw en eventueel houtwol of ander materiaal dat aanwezig is in de kooi. Er moeten altijd meerdere nestkasten aanwezig zijn, ook als de boeroendoek niet gedekt is. Deze nestkasten doen tevens dienst als slaapplaats. Gemiddeld worden er 3 tot 5 jongen geboren, maar de worpgrootte kan hoger liggen. Wanneer een boeroendoek 2 nesten per jaar heeft, neemt de worpgrootte af. De jongen verlaten na ongeveer 1 maand af en toe het nest om de omgeving te verkennen. Na ongeveer 8 weken zijn ze zelfstandig en kunnen ze bij de moeder weg. Als de moeder gaat bevallen, laat ze zich een paar dagen niet zien, 1 of 2 dagen eet ze niet, daarna laat ze allerlei zaden en fruit nog een weekje staan. Het enige wat ze dan goed wil eten is eiwitten, b.v. meelwormen of sprinkhanen.

 

 

Habitat

 

De boeroendoek is een dagdier. Hij eet voornamelijk noten, en ook zaden, knoppen, paddenstoelen, bessen en granen. De boeroendoek legt voedselvoorraden aan voor de winter, bestaande uit noten. De noten verplaatst hij door ze te dragen in zijn wangzakken. Hij maakt een nest in een hol of in een omgevallen boom. Jongen worden na een draagtijd van 35 tot 40 dagen geboren. In Siberië krijgt de grondeekhoorn maar één worp per jaar, in andere gebieden vaak twee.

 

Verspreiding

 

De boeroendoek leeft in bosachtige streken met een dichte onderlaag van struiken en klimplanten. Hij komt vooral voor in naaldbos, maar ook in gemengde bossen, parken en dorpen. Het natuurlijke verspreidingsgebied strekt zich uit van Noord- en Oost-Rusland tot Korea en Japan.

 

Solitair/koppel/groep?

 

De boeroendoek leeft solitair. Het mannetje wordt alleen kortdurend getolereerd als het vrouwtje bronstig is. Zet je het mannetje te vroeg bij het vrouwtje dan zie je aan het gedrag dat ze nog niet zo ver is: ze zal het mannetje afbijten en het mannetje zal al gauw angstig aan het gaas hangen, helemaal verstijfd van angst. Indien het vrouwtje bijna zover is, zal het mannetje dominant zijn en het vrouwtje voor het mannetje weglopen. Indien het vrouwtje echt zover is en je zet het mannetje er bij dan zal de paring bijna meteen plaatsvinden. Ongeveer een dag na de paring of een dag nadat het vrouwtje "rijp" was, wordt het mannetje over het algemeen weer afgebeten, het mannetje kan dan het beste weer verwijderd worden. Sommige fokkers zeggen dat de mutatie's minder agressief zijn naar hun partner. (witte en kaneelkleurige boeroendoeks). Sommige fokkers laten de mannetjes erbij, maar soms is er na 1 of 2 jaar opeens toch agressie, soms met dodelijke afloop! Als u dus boeroendoeks paarsgewijs houdt blijf dan alert!! En zorg dat je voor nood een reserve verblijf achter de hand hebt.

 

Voer (in gevangenschap)

 

Er is speciaal eekhoorn voer te koop in de dierenspeciaalzaken. Het voer kan ook zelf samengesteld worden. Een mengsel van knaagdiervoer met een mengsel papagaaienvoer is erg geschikt als boeroendoek voer. Een boeroendoek moet 25 tot 30 gram eekhoornvoer krijgen. Een boeroendoek hamstert, waardoor een lege voerbak niet zegt dat het voer op is. De boeroendoek sleept zijn voer namelijk altijd mee naar zijn nest. Soms zit het hele nestblok tot de nok toe vol. Hij eet graag groente en fruit, er is weinig dat hij niet lust. Pas op voor aardbeien, waarvan de pitten een allergeen stof bevatten die dodelijk kan zijn voor dieren die hier gevoelig voor zijn. Boeroendoeks zijn alleseters, daarom moet er altijd dierlijk voer worden aangeboden. Het voer moet daarom aangevuld worden met b.v. honden- fo kattenbrokken, meelwormen, krekels of sprinkhanen die 1 a 2 maal per week gegeven kunnen worden. Als de sprinkhanen los gelaten worden in de voliere dan moeten de boeroendoeks ze vangen, hetgeen ze meteen in beweging houdt en afleiding geeft. Verder heeft de boeroendoek dagelijks vers water nodig.